การเลือกซื้อ อาหารแช่แข็ง

หัวข้อ

การเลือกซื้อ อาหารแช่แข็ง

การเลือกซื้อ อาหารแช่แข็ง อาหารสดแช่แข็ง วัตถุดิบอาหารแช่แข็ง หรืออาหาร Frozen เป็นทางเลือกที่น่าสนใจของร้านอาหารที่ต้องการเก็บรักษาวัตถุดิบและอาหารต่าง ๆ ให้คงอยู่ได้นานขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบจากร้านขายส่งวัตถุดิบอาหาร และสามารถนำมาปรุงอาหารได้ง่ายขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งขายส่งแบบผิด ๆ การเลือกซื้ออาหารแห้ง อาจทำให้วัตถุดิบอาหารเหล่านั้นเสียได้ง่าย และไม่สามารถรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบเอาไว้ได้ วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบวัตถุดิบและอาหารแช่แข็งที่เราต้องการเลือกซื้อ ว่าร้านอาหารควรเลือกซื้ออาหารแช่แข็งอย่างไรให้มีคุณภาพ สามารถนำมาทำอาหารแช่แข็งได้หลากหลาย และเก็บรักษาความสดใหม่ไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อให้การเลือกซื้อวัตถุดิบเข้าร้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

สามารถเก็บรักษาไว้ได้อย่างยาวนาน การเลือกซื้อ อาหารแช่แข็ง

 

การเลือกซื้อ อาหารแช่แข็ง การเลือกใช้วัตถุดิบแช่แข็งหรืออาหารแช่แข็งในร้านอาหารจะทำให้ร้านอาหารสามารถควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี เนื่องจากวัตถุดิบและอาหารแช่แข็งจะเน่าเสียได้ยาก เก็บรักษาได้นานกว่าอาหารสด จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบ อีกทั้งยังช่วยลดขยะจากอาหารที่เกิดขึ้นจากอาหารที่เน่าเสียได้อีกด้วย นั่นก็เป็นเพราะการแช่แข็งอาหารและวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ นั้นคือการนำวัตถุดิบสด ๆ การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์สด ๆ หรืออาหารที่ปรุงสุกแล้ว ไปแช่แข็งหรือลดอุณหภูมิลงให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีถนอมอาหารที่ได้รับการยอมรับว่าทั้งช่วยถนอมอาหารได้ดี และที่สำคัญคือคุณค่าทางสารอาหารต่าง ๆ ก็จะไม่ลดน้อยลงหรือถูกทำลายไปแต่อย่างใด ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เลือกซื้ออาหารแช่แข็งขายส่งเพื่อนำมาจัดเก็บไว้เป็นวัตถุดิบอาหารภายในร้านจึงไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการเน่าเสีย ความสดใหม่ และรสชาติอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบแช่แข็งอย่างแน่นอน

 

เทคนิคการเลือกอาหารสดแช่แข็งให้สดใหม่ เก็บรักษาได้นานที่สุด

 

การเลือกซื้อวัตถุดิบเข้าร้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าผู้ประกอบการร้านอาหารทำตามคำแนะนำทั้ง 4 ข้อของเรา

 

  1. ตรวจดูวันหมดอายุที่ฉลากให้ดีก่อนเลือกซื้อ

 

ก่อนจะเลือกซื้ออาหารแช่แข็งขายส่งเพื่อนำมาทำอาหารแช่แข็งหรือนำวัตถุดิบแช่แข็งมาปรุงเป็นเมนูต่าง ๆ ในร้านอาหาร ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบถึงวันที่ผลิตและวันหมดอายุของอาหารแช่แข็งให้ดีเสียก่อน เพราะถึงแม้อาหารแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน แต่สถานที่จัดจำหน่ายบางที่อาจวางขายสินค้าที่แช่แข็งมานานแล้ว ทำให้ใกล้วันหมดอายุและไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเท่าที่ควร ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารที่เลือกซื้อไปอาจจะต้องสูญเสียต้นทุนในส่วนนี้ไป และที่สำคัญคือผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ควรเลือกซื้ออาหารแช่แข็งที่ไม่มีการติดฉลาก ไม่มีการระบุวันที่ผลิต และไม่แจ้งวันหมดอายุของสินค้า เพราะอาหารแช่แข็งเหล่านั้นอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานและไม่มีคุณภาพนั่นเอง

 

  1. สถานที่จำหน่ายต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของอาหารแช่แข็งให้คงที่

 

อุณหภูมิคือสิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาความสดใหม่และคุณค่าทางสารอาหารหรือโภชนาการของอาหารแช่แข็งเอาไว้ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการเลือกซื้ออาหารสดแช่แข็งให้สดใหม่จึงจะต้องเลือกสถานที่จำหน่ายที่มีการควบคุมอุณหภูมิของอาหารแช่แข็งให้คงที่ มีการบรรจุเพื่อจำหน่ายในตู้แช่แข็งที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ได้แก่

  • เนื้อสัตว์แช่แข็ง จะต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า
  • อาหารทะเลแช่แข็ง จะต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และ -18 องศาเซลเซียส 
  • ผักแช่แข็ง จะต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ระหว่าง 4-10 องศาเซลเซียส
  • ผลไม้แช่แข็ง จะต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ระหว่าง 4-10 องศาเซลเซียส

นั่นก็เพื่อชะลอการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของอาหารที่เน่าเสีย และเพื่อควบคุมความสดใหม่ รวมถึงคุณค่าทางสารอาหารของอาหารแช่แข็ง (อาหาร Frozen) นั้นไว้ให้มากที่สุด

 

  1. บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพดี และมีความเหมาะสม

 

สิ่งต่อมาที่ต้องทำการตรวจสอบคือบรรจุภัณฑ์ของอาหารแช่แข็งขายส่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องการเลือกซื้อ โดยผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ทุกด้านและทุกมุมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ไม่รั่ว ไม่มีรู ไม่มีรอยเปื้อน ไม่บิดเบี้ยว และไม่แตกหักใด ๆ เพราะหากมีรอบรั่วหรือมีการชำรุดอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารแช่แข็งได้ และที่สำคัญคือสิ่งที่ใช้บรรจุอาหารแช่แข็งจะต้องทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ และทนทานต่อแสงแดด เพื่อปกป้องไม่ให้คุณค่าทางสารอาหารของวัตถุดิบแช่แข็งหรืออาหารแช่แข็งต่าง ๆ ถูกทำลายไป นอกจากนี้อาหารแช่แข็งพร้อมทานที่มักจะใช้บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติก หากผู้ประกอบการต้องการนำเข้าไปอุ่นเวฟเพื่อให้อาหารสุก บรรจุภัณฑ์จำเป็นจะต้องเป็นพลาสติกที่เข้าไมโครเวฟได้ (Microwave Safe) และไม่เกิดการละลายเมื่อโดนความร้อน เพราะอาจทำให้อาหารปนเปื้อนสารพิษได้นั่นเอง

 

  1. สีของอาหารแช่แข็งจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

 

วิธีการเลือกซื้ออาหารสดแช่แข็งให้สดใหม่ในข้อนี้ คือการสังเกตสีของอาหารหรือวัตถุดิบแช่แข็งว่าเป็นสีที่แสดงถึงความสดใหม่ของวัตถุดิบหรือไม่ โดยเนื้อสัตว์แช่แข็งต่าง ๆ จะต้องไม่มีสีออกเขียว ผักและผลไม้จะต้องไม่มีสีที่คล้ำผิดปกติ หรือเป็นสีที่แปลกแตกต่างไปจากสีจริง ๆ ของวัตถุดิบดั้งเดิม นอกจากนี้อาหารแช่แข็งพร้อมทานต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถสังเกตได้ถึงสีของเชื้อราหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ก่อนการเลือกซื้อเพื่อคัดกรองคุณภาพของอาหารแช่แข็ง ไม่ให้อาหารแช่แข็งเหล่านั้นเน่าเสียหรือเป็นอันตรายต่อลูกค้านั่นเอง แล้วจะเลือกซื้ออาหารแช่แข็งที่ไหนให้ตอบโจทย์และผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อที่เราได้แนะนำไป..? ทางเราได้รวบรวมแหล่งเลือกซื้ออาหารแช่แข็ง (อาหาร Frozen) ที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และใส่ใจในทุกกระบวนการซื้อขายให้ผู้ประกอบการได้รู้จัก

 

บทความที่แนะนำ